Våra skolor och förskolor

Engelska Skolan Novia ingår i Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB som förvaltar totalt tre grundskolor och fyra förskolor.
Dessa är: Engelska Skolan Norr, Engelska skolan Novia, The Tanto International School, Engelska Förskolan Norrmalm, Engelska Förskolan Norra Djurgårdsstaden, Engelska Förskolan Frej samt Engelska Franska Förskolan Södermalm.


 Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB

Våra förskolor

Våra förskolor är två- eller tre-språkiga (engelska, franska, svenska) och följer den svenska läroplanen. Vi bedriver våra verksamheter med stor entusiasm och med tre profilområden; pedagogik med inslag och inspiration från Reggio Emilia och Montessori, hälsa och språk. 

För mer information klickar ni här 

Engelska Skolan Norr

Grundades 1993 som den första fristående skolan i Sverige som tillhandahåller ett tvåspråkigt program med den svenska läroplanen och där hälften av alla lektioner genomförs på engelska.

För mer information klicka här 

The Tanto International School

Den 1 april 2020 blev The Tanto International School en del av Engelska skolor och förskolor i Sverige AB.  The Tanto International School erbjuder högkvalitativ utbildning, små klasser med undervisning enbart på engelska.

För mer information klickar ni här 

Engelska skolan Novia
Sjöviksbacken 24-26, 117 43 Stockholm

E-mail: exp@esnovia.se, Tel: 08-400 121 40


LinkedIn