Vision

Vision Engelska Skolan Novia

Engelska Skolan Novia driver sin verksamhet med undervisning på svenska och engelska till lika delar och detta enligt svensk läroplan.

Skolan attraherar utifrån hög undervisningskvalitet elever som vill lägga en bra grund för framtiden genom stabila kunskaper i både svenska och engelska språket och stor förståelse för en omvärld i snabb förändring. Man bär också med sig respekt för olikheter och andras värderingar utan att göra avkall på demokratiska principer och medmänsklighet. Sammantaget rustas eleverna för livet med stolthet, självförtroende och en hoppfull attityd. Det är tryggt och roligt att vara elev vid Novia.

Novia är en attraktiv arbetsplats som attraherar kompetenta medarbetare som delar skolans värderingar och syn avseende pedagogik, kvalitet och hur en trygg skola och arbetsplats skapas. Skolan har bara behöriga lärare och övriga medarbetare känner att man bidrar till bästa tänkbara förutsättningar för elever alla kategorier.

Att vara medarbetare hos Novia innebär att man känner uppskattning parallellt med tydligt ansvar och mandat.

Den dagliga verksamheten präglas av entusiasm för uppdraget och insikten om att nödvändiga förändringar och utveckling sker genom konstruktiva idéer och initiativ fjärran från förtal och negativa svårtolkade signaler.

Novia präglas av korta beslutsvägar och snabba åtgärder och initiativ vid behov – alltid med elevernas bästa för ögonen.

Novia är en arbetsplats man går till med lätta steg och höga ambitioner i mötet med elever och kollegor. Det är både roligt och meningsfullt att arbeta här.

Engelska Skolan Novia

Sjöviksbacken 24-26
117 43 Stockholm

Org.nr: 556569-9302

E-mail: exp@esnovia.se

Tel: 08-400 121 40

ALL RIGHTS RESERVED © Engelska Skolan Novia