En utbildning av högsta kvalitet är en gåva för livet

Engelska Skolan Novia erbjuder elever en tvåspråkig utbildning av hög kvalité i små klasser. Vår pedagogik präglas av ett hållbart arbetssätt där vi arbetar för att hjälpa varje elev att förverkliga sin fulla potential både akademiskt och som människa. Det är vår gåva till dem. Och när de bär det vidare i sina framtida liv, blir det deras gåva till oss. 

Tvåspråkig undervisning

Vår undervisning är tvåspråkig, vilket ger våra elever mycket goda förutsättningar för framtiden i en internationell värld. Efter avslutad grundskola har våra elever mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift. 

Eleverna i nionde klass erbjuds möjligheten att ta Cambridge-examen, ett internationellt gångbart diplom i engelska.

Professionell organisation

Engelska Skolan Novia har som krav att alla lärare ska kunna prata både svenska och engelska. Vi är stolta över att många av våra lärare har en hög utbildningsnivå. Flera har utöver svensk lärarlegitimation även en utländsk examen.

Våra pedagoger är engagerade och kompetenta och använder regelbundna studiebesök för att ge eleverna bästa möjliga utbildning. Vi erbjuder också lärarledd läxhjälp varje vecka.

Kulturer berikar oss

Vi drivs av tanken att olika kulturer berikar och stärker oss. Vårt interkulturella synsätt genomsyrar vårt dagliga arbete och bidrar till en stark värdegrund hos både barn, elever och personal.

Bra utbildning är helt enkelt en bra investering i framtiden.