Goda förutsättningar i en internationell miljö

Förskoleklass - Årskurs 1-9 - Fritidsverksamhet


Välkommen till Engelska Skolan Novia

Engelska Skolan Novia är en friskola med engelsk profil som följer den svenska läroplanen. Engelska Skolan Novia är sedan augusti 2020 en del av Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB

Vi drivs av idén att olika kulturer berikar oss och att kvalitativ undervisning ger goda och nödvändiga resultat. Bra utbildning är helt enkelt en bra investering för framtiden. Vi ser även att vårt fokus på ett interkulturellt förhållningssätt bidrar till goda värderingar. Svenska är idag huvudsakligt undervisningsspråk

Tvåspråkig undervisning

Vår målsättning är att erbjuda våra barn och elever en hållbar undervisning av hög kvalitet - vi vet att en god och högkvalitativ utbildning av ökar möjligheterna till ett gott och bra liv.


Vår undervisning är tvåspråkig, vilket ger våra elever mycket goda förutsättningar för framtiden i en internationell värld. Efter avslutad grundskola har våra elever mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift. Eleverna i nionde klass erbjuds möjligheten att ta Cambridge-examen, ett internationellt gångbart diplom i engelska.

Professionell organisation

Engelska Skolan Novia har som krav att alla lärare ska kunna prata både svenska och engelska. Vi är stolta över att många av våra lärare har en hög utbildningsnivå. Flera har utöver svensk lärarlegitimation även en utländsk examen.


Våra pedagoger är engagerade och kompetenta och använder regelbundna studiebesök för att ge eleverna bästa möjliga utbildning. Vi erbjuder också lärarledd läxhjälp varje vecka.

Kulturer berikar oss


Vi drivs av tanken att olika kulturer berikar och stärker oss. Vårt interkulturella synsätt genomsyrar vårt dagliga arbete och bidrar till en stark värdegrund hos både barn, elever och personal.

Bra utbildning är helt enkelt en bra investering i framtiden.

Engelska Skolan Novia

Sjöviksbacken 24-26
117 43 Stockholm

Org.nr: 556569-9302

E-mail: exp@esnovia.se

Tel: 08-400 121 40

ALL RIGHTS RESERVED © Engelska Skolan Novia