Förstärkt engelska och engagerade pedagoger

Vårt mål är att erbjuda en högkvalitativ tvåspråkig utbildning till alla våra elever. Vårt fokus på ett relationellt arbetssätt och vår nolltolerans mot mobbning bidrar till att eleverna får bästa möjliga start i sin akademiska karriär. 

Vi erbjuder våra elever utökad undervisning i engelska från förskoleklass och ända upp till årskurs 9. Vi erbjuder dessutom lärarledd läxhjälp. 


Sedan augusti  2020 ingår Engelska Skolan Novia i Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB som ägs av Atvexa-gruppen. De äger och förvärvar aktiviteter inom förskola och skola. Atvexa-gruppens vision är att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och studenter att växa.

Engelska skolan Novia
Sjöviksbacken 24-26, 117 43 Stockholm

E-mail: office@esnovia.se, Tel: 08-400 121 40


LinkedIn