Förstärkt engelska och engagerade pedagoger

Engelska Skolan Novia är en friskola med engelsk profil. Målet är att successivt erbjuda djupare och mer omfattande undervisning på engelska än vad vi kan göra idag. I linje med den framgångsrika modell som systerskolan Engelska Skolan Norr arbetat med sedan 1993 kommer det att innebära undervisning sker till nära hälften på engelska respektive svenska.

Detta gör konceptet unikt jämfört med många andra ”engelska skolor” då våra elever får en stabil språklig grund redan från förskoleklass. Målet är att fasa in Novia i denna modell på 3-5 år.

Redan idag får våra elever utökad undervisning i engelska från förskoleklass och ända upp till årskurs 9. Vi erbjuder dessutom lärarledd läxhjälp.


Sedan augusti 2020 ingår Engelska Skolan Novia i Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB som ägs av Atvexa-gruppen. De äger och förvärvar aktiviteter inom förskola och skola. Atvexa-gruppens vision är att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och studenter att växa.

Engelska Skolan Novia

Sjöviksbacken 24-26
117 43 Stockholm

Org.nr: 556569-9302

E-mail: exp@esnovia.se

Tel: 08-400 121 40

ALL RIGHTS RESERVED © Engelska Skolan Novia