Arbeta hos oss

Arbeta på Engelska Skolan Novia

Novia är en attraktiv arbetsplats som attraherar kompetenta medarbetare som delar skolans värderingar och syn avseende pedagogik, kvalitet och hur en trygg skola och arbetsplats skapas. Skolan har bara behöriga lärare och övriga medarbetare känner att man bidrar till bästa tänkbara förutsättningar för elever alla kategorier.

Att vara medarbetare hos Novia innebär att man känner uppskattning parallellt med tydligt ansvar och mandat.

Den dagliga verksamheten präglas av entusiasm för uppdraget och insikten om att nödvändiga förändringar och utveckling sker genom konstruktiva idéer och initiativ fjärran från förtal och negativa svårtolkade signaler.

Novia präglas av korta beslutsvägar och snabba åtgärder och initiativ vid behov – alltid med elevernas bästa för ögonen.

Novia är en arbetsplats man går till med lätta steg och höga ambitioner i mötet med elever och kollegor. Det är både roligt och meningsfullt att arbeta här.


Vill du skicka in en spontanansökan gör du det enklast här: jobb@esn.se


Engelska skolan Novia
Sjöviksbacken 24-26, 117 43 Stockholm

E-mail: exp@esnovia.se, Tel: 08-400 121 40


LinkedIn