Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan!

Du är varmt välkommen att ställa ditt barn i vår kö hos oss så snart barnet har ett personnummer: ansökningsformulär

Om barnet saknar personnummer skriv i ansökan enligt följande; ÅÅMMDD-TF20 (flicka), ÅÅMMDD-TF10 (pojke).

Ansökan under ordinarie ansökningsperiod

· Gör en digital ansökan här: ansökningsformulär

· Gör sedan ett skolval via Stockholms stads sida om skolval https://grundskola.stockholm/sok-skola/
Ordinarie ansökningsperiod är 15 januari till och med 15 februari

· Efter det gör vi ett urval baseras på skolans antagningskriterier, se nedan och skolvalet.
· Syskonförtur

· Barn inskrivna på våra förskolor, dessa är: Engelska Förskolan Norrmalm, Engelska Förskolan Norra Djurgårdsstaden, Engelska Franska Förskolan Södermalm och Engelska Förskolan Frej

· Kötid

· Närhet

· Vårdnadshavare får besked om plats (25 mars) och behöver bekräfta eventuell erbjuden plats (senast 7 april) via skolvalet

· Vi skickar därefter ett välkomstbrev

Ansökan utanför ordinarie ansökningsperiod

Om du är intresserad av plats utanför ordinarie ansökningsperiod eller under terminen kontakta oss gärna på exp@esnovia.se eller 08-400 121 40.

Erbjudande om placering i skolan utgår från kötid och mån av plats.

Engelska Skolan Novia

Sjöviksbacken 24-26
117 43 Stockholm

Org.nr: 556569-9302

E-mail: exp@esnovia.se

Tel: 08-400 121 40

ALL RIGHTS RESERVED © Engelska Skolan Novia