Varmt välkommen med din ansökan!

Du är varmt välkommen att ställa ditt barn i vår kö hos oss så snart barnet har ett personnummer via vårt ansökningsformulär.

Ansökan under ordinarie ansökningsperiod

Gör en digital ansökan här: ansökningsformulär

Gör sedan ett skolval via Stockholms stads hemsida.
(Ordinarie ansökningsperiod är 15 januari till och med 15 februari)

Antagningskriterier och urval
· Syskonförtur

· Förtur för barn som går på någon av våra förskolor.

· Kötid 

· Närhet

Besked om plats

Vårdnadshavare får besked om plats 25 mars och behöver tacka ja till erbjuden plats senast 7 april via skolvalet/Stockholm Stads hemsida. 

När platsen är bekräftad skickar vi hem ett välkomstbrev.  

Ansökan utanför ordinarie ansökningsperiod

Om du är intresserad av plats utanför ordinarie ansökningsperiod eller under terminen, vänligen gör en köansökan och kontakta oss sedan via mail på exp@esnovia.se. 

Erbjudande om placering i skolan utgår från kötid och mån av plats.