Vår utbildning

Vårt mål är att erbjuda en högkvalitativ tvåspråkig utbildning till alla våra elever. Vårt fokus på ett relationellt arbetssätt och vår nolltolerans mot mobbning bidrar till att eleverna får bästa möjliga start i sin akademiska karriär. 

Skolan attraherar utifrån hög undervisningskvalitet elever som vill lägga en bra grund för framtiden genom stabila kunskaper i både svenska och engelska språket och stor förståelse för en omvärld i snabb förändring. Man bär också med sig respekt för olikheter och andras värderingar utan att göra avkall på demokratiska principer och medmänsklighet. Sammantaget rustas eleverna för livet med stolthet, självförtroende och en hoppfull attityd. Det är tryggt och roligt att vara elev vid Novia.


F-5

Inom F-5 arbetar vi utifrån två integrerade arbetssätt som förbereder för ett livslångt lärande. Vi visar våra elever hur de tar ansvar för sitt eget lärande samtidigt som vi hjälper dem att bygga upp sina sociala färdigheter och empatiska förmågor. Dessa två faktorer ser vi som ett sätt att utveckla deras potential att bli framgångsrika  både som individer och i gruppsammanhang. 

6-9

Undervisningen för årskurs 6-9 sker med hjälp av digitala hjälpmedel där varje elev får en egen Chromebook. Vårt samarbete med Vetenskapens Hus  ger möjlighet för våra elever att delta i aktiviteter i högskolemiljö inom naturvetenskap, matematik och teknik.
Eleverna i årskurs 9 erbjuds möjlighet att ta en Cambridge examen i engelska.

Fritids

Engelska Skolan Novia erbjuder ett spännande och engagerande Fritidsprogram för elever i årskurs F-6.

 Eleverna har möjlighet att delta i en mängd olika aktiviteter som främjar deras utveckling, fördjupar deras kunskaper om en hälsosam livsstil, miljömedvetenhet och vänskap.

Skolbibliotek

För en likvärdig skola, ska alla elever ha tillgång till litteratur och medier som verktyg  och genom det stimuleras till att använda och utveckla hela sin förmåga.

 
Vårt skolbibliotek arbetar även för att tillgodose och främja flerspråkiga elevers behov

Skollunch

På Engelska Skolan Novia serveras lunch och mellanmål dagligen.

Lunchen serveras mellan 10.30-13.00. Den förbereds och levereras till oss av A Catering Sweden. Förutom den varma maten serveras en rik salladsbuffé som vårt eget kök förbereder.

Ett sockerfritt väl sammansatt mellanmål serveras på eftermiddagen för elever inskrivna i vår fritidsverksamhet.

Ändamålsenliga lokaler med goda kommunikationer

Skolan ligger i moderna lokaler i Årstadal, med nära promenadavstånd till tvärbanan, t-bana Liljeholmen och pendeltåg i Årstaberg. 


Vi har nära till natur och vatten och drar nytta av de möjligheter som omvärlden erbjuder genom att diskutera aktuella händelser, göra studiebesök, stadsvandringar, gå på museum och besöka bibliotek.

Engelska skolan Novia
Sjöviksbacken 24-26, 117 43 Stockholm

E-mail: office@esnovia.se, Tel: 08-400 121 40


LinkedIn