Nära dig som vårdnadshavare

Genom portalen Admentum kan föräldrar, elever och lärare enkelt kommunicera med varandra, hålla koll på schema, närvaro och följa det dagliga skolarbetet. Som förälder blir du inbjuden till utvecklingssamtal med mentorerna, föräldramöten och mingel med skolledningen och pedagogerna.

 

Vad kan du som elev/vårdnadshavare förvänta dig av Novia?

Engagerad och kompetent skolledning och medarbetarkår korta beslutsvägar och därmed snabba åtgärder och lösningar vid behov en skola med nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling omvittnat gediget elevhälsoarbete Elevhälsan är rektors ansvar (i elevhälsan ingår förutom rektor och biträdande rektor; kurator, skolsköterska, logoped, speciallärare, socialpedagog, syv, skolpsykolog samt skolläkare) vårt fokus är på lärande och utveckling utifrån varje enskild elevs behov och förutsättning. Vi är här av en enda anledning, att bidra till bästa tänkbara start i livet för våra elever.

Vad förväntar vi oss av dig som vårdnadshavare?

Att du stöttar ditt barn i hens skolarbete med t e x läxor - att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal -att du vid behov kommer till skolan för att stödja ditt barn -att du inte låter ditt barn gå till skolan om hen är sjuk -att om/när behov föreligger för att ha möte med lärare och/eller skolledning boka tid precis som på de flesta arbetsplatser.

Vad förväntar vi oss av dig som elev?

Att du helt respekterar skolans ordningsregler -att du lämnar in mobiltelefonen direkt på morgonen -att du inte kommer till skolan om du är sjuk -att du respekterar alla andra elever oavsett allt och uppträder schysst. Mobbning, trakasserier, fula ord och kränkande behandling är helt oacceptabelt och medför risk för avstängning. Skolan accepterar inga avvikelser avseende detta.

Engelska skolan Novia
Sjöviksbacken 24-26, 117 43 Stockholm

E-mail: office@esnovia.se, Tel: 08-400 121 40


LinkedIn