Mobilfri skola

Mobilfri skola


Alla Novias elever ska lämna in sina mobiltelefoner när skoldagen startar. Varje stadie/ klass har sitt system för det. Syftet är att förhindra alla de negativa effekter mobilanvändning kan få och istället främja full koncentration på skolarbetet och samspelet med andra elever. Vi vill också minska risken för att sociala medier används på ett negativt sätt under skoldagen.

Engelska skolan Novia
Sjöviksbacken 24-26, 117 43 Stockholm

E-mail: exp@esnovia.se, Tel: 08-400 121 40


LinkedIn