Mobilfri skola

Alla Novias elever ska lämna in sina mobiltelefoner när skoldagen startar. Varje stadie/klass har sitt system för det. Syftet är att förhindra alla de negativa effekter mobilanvändning kan få och istället främja full koncentration på skolarbetet och samspelet med andra elever. Vi vill också minska risken för att sociala medier används på ett negativt sätt under skoldagen.