Adress

Engelska Skolan Novia

Sjöviksbacken 24-26
117 43 Stockholm


Org.nr: 556569-9302


E-mail: office@esnovia.se


Tel: 08-400 121 40


Skolledning

Rektor

Louise Svenningson

073-302 71 95

louise.svenningson@esnovia.se

Biträdande rektor åk F-3
Anneli Lemberg
anneli.lemberg@esnovia.se

Biträdande rektor åk 4-9
Erik Oscarsson
073-530 52 44
erik.oscarsson@esnovia.se

Fritidsansvarig
Linnéa Tjernell
073-504 39 62
linnea.tjernell@esnovia.se

Elevhälsa och kök

Kurator
Eva Persson
070-215 71 59
eva.persson@esnovia.se

Logoped
Susanne Kirchner
076-322 83 76
susanne.kirchner@esnovia.se

Specialpedagog
Jason Cowling
076-325 71 48 (Studion)
jason.cowling@esnovia.se

Studie- och yrkesvägledare
Malin Wingårdh
070-980 93 27
malin.wingardh@esnovia.se

Skolsköterska
Frida Wildeborn
08-92 85 84
info@skolhalsan.se

Kökschef
Sara Andersson
070-980 78 52
sara.andersson@esnovia.se


Fritidsverksamhet

Avdelningsansvarig

Linnéa Tjernell
AvdelningsansvarigLinnéa Tjernell
073-504 39 62
linnea.tjernell@esnovia.se

Fritids Lilla Björn (FSK)
076-636 82 88

Fritids Galaxy (Åk 1-2)
076-636 83 29

Fritids Stjärnfall (Åk 3-6)
073-505 34 33