Skol IF

Sveriges barn och unga rör sig för lite! DIF Skol IF har sedan ett antal år tillbaka arbetat för att öka mängden fysisk aktivitet bland barn och unga. 

En viktig del i detta är så klart vi i skolan, eftersom alla barn befinner sig här under en stor del av sin dag. Novia har därför valt att samarbeta med DIF SKOL IF sedan januari 2021. Engelska Skolan Novia och DIF Skol IF erbjuder därmed Skol IF-aktiviteter för alla elever varje dag - både före skoldagens början mellan 07.00-09.00 och efter skoldagens slut 14.00-17.00.

Vad är en skolidrottsförening?

En skolidrottsförening är en idrottsförening för och av/med barn och unga. Eleverna är med och sitter i styrelsen, kan lära sig om ledarskap och planerar och genomför mängder av fysisk aktivitet tillsammans med ledare från DIF Skol IF. Det kommer dagligen finnas möjlighet för eleverna att röra på sig helt gratis och i direkt anslutning till skoldagen. Vi tror att det här både kan få eleverna att röra på sig mer men även att det minskar vardagsstressen för er vårdnadshavare då fler aktiviteter kopplas direkt till skolan.

Genom samarbetet med DIF Skol IF får vi tillgång till djup kompetens i att bedriva idrottsförening och att leda barn och ungdomsidrott. För att delta måste eleven vara medlem i DIF Skol IF och medlemskapet är gratis. Observera att medlemskapet inte är kopplat till någon annan Djurgårdsförening utan DIF Skol IF är en fristående skolidrottsförening och medlem i Svenska skolidrottsförbundet. 

För att bli medlem i DIF Skol IF behöver eleven stå med i Djurgårdens medlemsregister. Registret innehåller för- och efternamn, klass, personnummer på eleven samt en e-postadress till en vårdnadshavare. Medlemsregistret behövs för att se vilka som är närvarande, informera om pass samt se till att alla deltagare är försäkrade. Det kommer inte användas till några andra syften än de ovanstående. Det är också enbart medlemmar som får vara med och påverka föreningen genom årsmötet och styrelsen. Djurgårdsledaren, Reda Fezazi, är på skolan varje dag och finns tillgänglig för frågor och svar.  

Om ni har några som helst frågor kring det här samarbetet så tveka inte att kontakta There eller vår skolsamordnare Philip Hjalmarsson hos DIF Skol IF på philip.hjalmarsson@dif.se.

Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med DIF SKOL IF!