Klagomålshantering

Vi blir glada och får positiv energi av beröm!

Om du eller ditt barn upplever att någon i personalen har gjort något utomordentligt bra, berätta det gärna för berörd person.

I syfte att utveckla och förbättra verksamheten är det viktigt att klagomål i första hand kommuniceras med den det berör. Lämpligen sker detta genom ett samtal mellan berörda parter, helst i så nära anslutning som möjligt till den händelse som lett till att klagomål framförs.

Vid klagomål vill vi be er att följa nedanstående rutiner:

Rutiner för klagomålshantering på Engelska Skolan Novia

Diskutera det uppkomna problemet i första hand med berörd lärare eller fritidspedagog. Vi är övertygade om att bekymmer löses bäst, snabbast och på det mest effektiva sättet genom direkt kommunikation.  

Om du har klagomål eller synpunkter kring skolmaten, kontakta kökschef Sara Andersson
sara.andersson@esnovia.se

Om du har klagomål eller synpunkter kring den dagliga verksamheten och inte kan lösa det genom samtal med lärare eller fritidspersonal, tag kontakt med:

Bitr. rektor Anneli Lemberg för frågor rörande åk F-3
anneli.lemberg@esnovia.se 

Bitr. rektor Erik Oscarsson för frågor rörande åk 4-9
erik.oscarsson@esnovia.se

Linnéa Tjernell för frågor rörande Fritidsverksamheten
        linnea.tjernell@esnovia.se

Om du fortfarande upplever att problemet inte är åtgärdat genom kontakt med ovannämnda personer, skicka in en skriftlig beskrivning av ärendet till rektor Louise Svenningson
louise.svenningson@esnovia.se

Upplever du fortfarande att problemet kvarstår, vänligen ta kontakt med skolchef Andreas Tull, andreas.tull@esn.se

Återkoppling

Du får inom tre dagar en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du få ett svar kring hur klagomålet har hanterats.

Andra möjligheter

Det är möjligt att anmäla ärenden direkt till Skolinspektionen eller till Barn- och elevombudet, men ärendet skickas till huvudmannen för behandling, om anmälaren inte först har varit i kontakt med förskola/skola/huvudman.

Blankett för Klagomål.