Tillgänglighet

Engelska Skolor och Förskolor i Sverige AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.engelskaskolannovia.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Webbplatsen är såvitt vi kan bedöma tillgänglig.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.engelskaskolannovia.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss, genom att skicka e-post till lisa.hellberg@esn.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är såvitt vi kan bedöma förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.engelskaskolannovia.se med hjälp av checklistor och verktyg på www.webbriktlinjer.se.

Senaste bedömningen gjordes den 03 juni 2021
Redogörelsen uppdaterades senast den 03 juni 2021.